Laatste stuk Donau en fietspad achter Wittebrug

Op zaterdag 29 januari liepen we met z’n zessen op het laatste deel van de Donau, vanaf ongeveer de DHL tot aan de brandweerkazerne. Ook op het fietspad achter de kazerne hebben we gelopen. Wat ons daar trouwens opviel is dat de volle vuilcontainers van Wittebrug zorgen voor veel extra plastic in het water. Zie de foto. Totaal hebben we die ochtend 7 zakken afval verzameld.